Procter & Gamble Stypendium P&G w ramach Młodzi w Łodzi 2017 in Lódz, Poland

Zapraszamy studentów Politechniki Łódzkiej do aplikowania o stypendium P&G w ramach programu Młodzi w Łodzi.

W tym roku firma P&G przyzna studentom 2 stypendia finansowe.

Szczegóły programu oraz regulamin można znaleźć nahttps://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-pracodawcow/

O Stypendium może się ubiegać Student co najmniej trzeciego roku studiów inżynierskich lub student studiów drugiego stopnia Politechniki Łódzkiej, który: - studiuje:

  • na Wydziale Mechanicznym na kierunku Mechanika i budowa maszyn , Inżynieria produkcji, Automatyka i robotyka, Mechatronika, Inżyniera materiałowa, Inżynieria kosmiczna

  • na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki na kierunku Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Mechatronika

  • W Centrum Kształcenia Międzynarodowego – IFE na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

*- * uzyskał średnią z ocen za ostatnie dwa semestry 4,00 i więcej;

  • posługuje się językiem angielskim w stopniu bardzo dobrym

  • jest zainteresowany odbyciem praktyk lub pracą w firmie Procter&Gamble

  • nie był stypendystą firmy Procter&Gamble w przeszłości

  • nie był w przeszłości ani nie jest w danym roku akademickim pracownikiem lub praktykantem firmy Procter&Gamble

Job: A Student Program/Seminar

Title: Stypendium P&G w ramach Młodzi w Łodzi 2017

Location: PL-Lódz-Lódz

Requisition ID: EUR00000718