Procter & Gamble Hiring only - Procesní technik in Central Bohemia, Czech Republic

Je zodpovědný za plnění, aktualizaci a tvorbu akčního plánu na zlepšení svěřeného systému. Spolu s vedením oddělení vyšetřuje neefektivitu vlastněného systému a zajišťuje nápravná opatření. Dodává data vlastníkům jednotlivých systémů na oddělení. Zajišťuje zvyšování znalostí a schopností ostatních pracovníků podniku s ohledem na vlastněný systém.

Komunikační dovednosti Pokročilá znalost anglického jazyka Pečlivost a spolehlivost Samostatnost/Vlastní iniciativa Odpovědnost Organizační schopnosti Schopnost učit se nové věci Vysoký osobní standard

Job: Manufacturing

Title: Hiring only - Procesní technik

Location: CZ-Central Bohemia-Rakovnik

Requisition ID: MFG00005731